ไกวัลยธรรม

Authors

  • ดร.พิชัย สุขวุ่น (บรรณาธิการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Abstract

ความนำ

          หนังสือเรื่อง “ไกวัลยธรรม” เป็นการจัดพิมพ์บทบรรยายธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุที่บรรยายไว้เมื่อ พ.ศ. 2516 จากนั้น พ.ศ. 2536 ได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือ โดยความประสงค์ของครอบครัวสกุลเหมะกุล พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดการพิมพ์พระนคร กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 492 หน้า เนื้อหาโดยรวมของทุกบทคือ การอธิบายว่า แท้จริงแล้ว ทุกสิ่งบนโลกนี้มีที่มาจากจุดเดียวกัน คือ มีกฎบางอย่างควบคุมความเป็นไปของทุกสิ่งและเรียกสิ่งนั้นว่า “ไกวัลยธรรม” คือธรรมหรือภาวะที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง มีโดยไม่ต้องมีใครสร้างขึ้น มีอยู่เช่นนั้นตลอดไป มีอยู่ในทุกที่ทุกเวลา หรืออาจเรียกว่ามีอยู่เหนือพื้นที่และเวลาก็ได้ เพราะสิ่งนี้ไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด

Downloads

Published

2021-06-21

How to Cite

สุขวุ่น ด. (2021). ไกวัลยธรรม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 13(1), 212–225. Retrieved from https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/1162