เดินสู่อิสรภาพ

Authors

  • ประสิทธิ์ ทองแจ่ม Suratthani Rajabhat University

Keywords:

เดินสู่อิสรภาพ, ประมวล เพ็งจันทร์, ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี

Abstract

“การใช้เหตุผลไม่มีพลังอำนาจพอที่จะต่อสู้กับกิเลส..” ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี กล่าวในที่ประชุมที่จัดขึ้นเพื่อสนทนาถึงการเดินทางสู่อิสรภาพของประมวล เพ็งจันทร์

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

ทองแจ่ม ป. (2022). เดินสู่อิสรภาพ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 1(2), 149–152. Retrieved from https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/3