ระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : ชุดโครงการการฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนพื้นที่ พรุเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Authors

  • เปรมชญา ชนะวงศ์ Suratthni Rajabhat University

Keywords:

Area- based, Ecosystem, Local Development, Management System, Participatory, Thai Study, Thesis

Abstract

The Development in a management system for the quality researches of Graduate Programme in Thai Studies should have an appropriate model and process. Therefore, this research and development aimed at developing the management system for the quality researches of graduate students to meet the Graduate Research Standard and the appropriate use for developing local areas. The study was done through a set of 8 graduates researches to rehabilitate the ecosystem in Khreng wetland Nakhon Si Thammarat Province. The methodology used in these researches were participatory action research (PAR), Appreciation–Influence–Control (A-I–C) Natural Approach to Participatory Development (NAPD), PDCA and CIPP Model. The results revealed that the management for the quality researches of graduate students to meet the standard and the appropriate use for developing local area could be done by these 5 systems found : research accountability system, teaching and learning development system, a quality thesis development system, a learning skills development system, and a management system on a set of graduate students researches. The research accountability system could include the quality standard setting, quality control, quality monitoring, quality evaluation, and quality improvement. In teaching and learning development system, the integrated which all subjects in the course curriculum were integrated to Area-based research was used through the end of the Programme. In the quality thesis development system, it was required that all research questions should be the communities problems needed to be solved by the research process. The learning skills development system, it should that researchers should participate in research process, focus group, forums and conferences. While the management of a set of graduate researches, each student would conduct a set of an Area-based research under the research programme which the goals and objectives were controlled by the head researcher and advisors.

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

ชนะวงศ์ เ. (2022). ระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : ชุดโครงการการฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนพื้นที่ พรุเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Journal of Humanities and Social Sciences, SRU), 1(2), 111–130. Retrieved from https://e-journal.sru.ac.th/index.php/jhsc/article/view/9