บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง “ความยุติธรรม” (JUSTICE)

สิทธิกร ศักดิ์แสง

Abstract


หนังสือ เรื่อง “ความยุติธรรม” (JUSTICE)2 เขียนโดย ไมเคิล เจ.
แซนเดล (Michael J. Sandel) แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล หนังสือเล่มนี้
เขียนขึ้นมาเพื่อค้นหาความหมายปรัชญาและวิวาทะ “ว่าด้วยความยุติธรรม
ในทุกมิติ” ผ่านตัวอย่างร่วมสมัยในชีวิติจริงของตัวผู้เขียนเองและตัวผู้แปล


Keywords


ความยุติธรรม,JUSTICE

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์ 077-913378 ภายใน 1615 โทรสาร 077-913379

เว็บไซต์ : http://jsociallaw.sru.ac.th/

E-mail : j.sociallaw@gmail.com