ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์เจอร์นัลนี้จะใช้เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสมุดบันทึกนี้เท่านั้นและจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือบุคคลอื่นใด