เราขอแนะนำให้บรรณารักษ์ดำเนินการจัดทำรายชื่อวารสารด้วยเช่นกัน (ดูเปิดระบบวารสาร )