การธนาคารการธนาคารการธนาคารไทย - อังกฤษ: การธนาคารแห่งประเทศไทย: ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอังกฤษอังกฤษภาษาธนาคารพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ใช้ขณะนี้ลงทะเบียนภาพด้านล่าง: ภาพประกอบ: ภาพประกอบสำหรับภาพนิ่ง