ปริทัศน์หนังสือทางสู้ในชีวิต

อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

Abstract


นักอ่านรุ่นเก่าน้อยคนนักที่ไม่รู้จัก พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ทั้งในฐานะนักคิด นักเขียน นักการทูต และรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวง ท่านเป็นผู้ที่ไต่เต้าชีวิตขึ้นมาด้วยลำแข้งของตนเอง โดยใช้ความอุตสาหวิริยะ ขยันหมั่นเพียรอย่างยิ่ง

“...ข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องต่อสู้กับความยากจนในชีวิต...ของทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องจัดหาเอง ไม่มีใครมาหยิบยกให้ แต่โดยความพยายาม ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ไม่แพ้มนุษย์ใด ๆ ประกอบกับความจำเป็นบังคับให้ข้าพเจ้าต้องพยายาม ข้าพเจ้าจึงสามารถทำความเจริญให้แก่ตัวได้บ้าง”

 ถ้อยคำจากประวัติของท่านดังกล่าวให้ภาพว่า ในบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จแถวหน้า ไม่มีใครได้มาง่าย ๆ หรือได้มาแบบโชคดีโดยบังเอิญ เพราะนั่นไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริง คนที่ได้อะไรมาง่าย ๆ มักจะไม่รู้จักรักษาสิ่งเหล่านั้นให้อยู่กับตนอย่างยาวนาน คนที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างยากลำบาก จะเห็นคุณค่า        และภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน คนเหล่านี้รู้จักที่จะรักษาความสำเร็จนั้นให้อยู่กับตนตลอดไป คุณลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สภาพครอบครัว สภาพสังคม รวมถึงสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่ตนกำลังเผชิญกรณีของหนังสือ “ทางสู้ในชีวิต” เล่มนี้ เมื่อได้อ่านแล้ว เห็นได้ว่า เป็นบทเรียนอย่างยอดเยี่ยม เป็นตัวอย่างแห่งการต่อสู้ การสร้างอนาคต นับเป็นบันได            แห่งความสำเร็จรุ่งโรจน์ในชีวิตโดยแท้ และ“ทางสู้ในชีวิต” เป็นการเรียนเรื่องชีวิต และการเรียนเรื่องชีวิตนั้น เป็นบทเรียนที่ดีที่สุด ก็คือชีวิตของมนุษย์ที่มีตัวจริง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักงานวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

โทรศัพท์ 077-913378 โทรสาร 077-913379 ภายใน 1615

http://e-journal.sru.ac.th/index.php/llsj 

หรือ http: //law.sru.ac.th/lawjournal 

E-maill: j.sociallaw@gmail.com